Die Oratorium
Uitgewery
in samewerking met Die Afrikaanse Taal Pastorale Streek van
die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie  
Tel: +27 44 203 9600


Wie, Wat en Waar?

Ons verskaf Afrikaanse Katolieke leesstof aan die leesmark in Suider-Afrika en Namibia en nie net nie!

Wie is ons?

Die Oratorium Uitgewery. ’n pastorale inisiatief van die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri te Oudtshoorn, dra daartoe by dat die Katolieke Christen se lewe verryk word deur die vele geestelike, liturgiese, opvoedkundige en pastorale publikasies wat van tyd tot tyd uitgegee word. Deur ons publikasies streef ons voortdurend daarna om die volheid en rykdom van die Katolieke geloof uit te dra.

Wat doen ons?

Die Oratorium Uitgewery publiseer verskeie publikasies waarin die geloof, leerstellings en die lewe van die Katolieke Kerk in Afrikaans verwoord word. Dié publikasies is gebasseer op die Heilige Skrif, die dokumente van die Tweede Vatikaanse Konsilie en die Universele Kategismus van die Katolieke Kerk. Die boeke en boekies bevat getroue Katolieke leerstelings; spreek lewenskwessies en -waarhede aan wat op die daaglikse lewe van toepassing en van belang is.

Waar is ons?

U vind ons in Oudtshoorn, Weskaap Provinsie waar ons as lede van die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri te Oudtshoorn, as deel van ons pastorale inset, Die Oratorium Uitgewery bedryf.
 
2014 Die Oratorium Uitgewery Alle regte voorbehou. Administrateur Naspeur